REFERENCER
VEDR. SKADESMINKE, BEREDSKAB, BRAND OG SYGEHUS

TIL FORSIDEN
TIL SKADESMINKE
KURSUSSIDEN
KONTAKT  Beredskabsstyrrelsen Hedehusene
Beredskabsstyrrelsen Slagelse
Beredskabsstyrrelsen Herning
Beredskabsstyrrelsen Tinglev
Solrød Beredskab
Hjemmeværnet Herning
Hjemmeværnet Vejle
Region Hovedstadens Akutberedskab

FSU Forsvaret
Københavns brandvæsen
Roskilde brandvæsen
Lolland brandvæsen
Brand og Redning Djursland

Rigshospitalet
Gentofte Sygehus
Hvidovre Hospital
Herlev Sygehus
Medical training & Simulation
Inst. for Sygepleje og Ernæring.

Novo Nordisk
Abbot
Effektiv Førstehjælp
HedeDanmark
Region Syd Danmark
Fast sminkør til katastrofe-øvelser.
Special effekter til katastrofe-øvelser.
Special effekter til katastrofe-øvelser.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Workshop i Skade sminke.

Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.
Kurser i Special effekter.


Special effekter til Traume kursus.
Special effekter til Traume kursus.
Workshop i Skade sminke.
Operations simulering og udstyr.
Operations simulering og udstyr.
Rekvisitter til undervisningsbrug.

Workshop med sminkede hudsygdomme.

Workshop med sminkede hudsygdomme.
Special effekter og rekvisitter.
Special effekter til Førstehjælps kurser.

Workshops i Skadesminke.